Tiger Marine OP850 Open

BN 230
| 3.11.2020 | Piše:
Jere Friedrich
| Foto:
Gregor Šamšal


Postoje barke za mlade, postoje barke za obitelji s malom djecom, postoje barke za ribariju, barke za teška mora i barke za bonace, a postoje i barke za ljude koji znaju što žele. Tiger Marine OP 850 Open je jedna od tih barki

Nisu bez veze naši stari barku doživljavali i tretirali kao člana obitelji. Na kraju krajeva brod je i danas jedina pokretnina koja ima isti pravni status kao i nekretnina. Brodovi su utjecali na ljude možda još i više no što su ljudi utjecali na brodove! S vremenom brod i njegov vlasnik postanu si nalik. Ne toliko po fizičkom izgledu koliko barka postane odraz vlasnikove nutrine, njegov iskaz stava, dokaz ukusa... I zanimljivo je da se ne može svaka barka prilagoditi svome vlasniku. Jednostavno, u nekim barkama vlasnik ne može postići svoj odraz. Srećom postoje i one barke koje poput zrcala istaknu vlasnika, i ponekad otkriju o njemu čak i neke stvari koje ni on sam nije znao.

Došavši na test Tiger Marine OP 850, isprva nisam vidio njegova vlasnika, ali brod ga je predstavio možda još i bolje no što bi se on mogao predstaviti sam. Jednostavno rečeno, već je izdaleka vidljivo da se radi o brodu sa stilom. 

Koji sat kasnije ispostavit će se da se ne radi samo o ... (više u tiskanom i CD izdanju)