Tenis

BN 198
| 26.2.2018 | Piše:
Stanko Cuculić


Tako se jedanput kad su došli va Merike, va Cleveland Roku potrefilo sve kako rabi: došli su petak zapolnen i valje se vezali, a iskrcaj i ukrcaj imeli su počet tek pondeljak jutro.

Svaki put, naravno osin ako ni bil va službe ili trećine, Roko je bil pronat za poć na kraj još i prvo nego ča bi se brod pošteno vezal. Najveseleji je bil kad bi va porat došli petak zapolnen, i kad bi in agent rekal da će ukrcaj ili iskrcaj počet pundeljak jutro, aš da čarterer ne želi plaćat overtajm. A

Roko ni bil bilo ki. Roko je bil prvi ofičjal, i to jako dobar. Bil je jako vredan i barba ga je volel, a voleli su ga i ljudi na kuverte, aš je znal svoj posal. Ma sve to ni minjalo na stvari da je Roko saki svoj slobodni trenutak koristil za pobić na kraj. Ali to ča je on volel poć na kraj nikako ni značilo da je posal ikad zaradi toga patil, dapače! Sve je on zorganiziral: s barbun bi dogovoril ča će se kamo ukrcat, napravil bi kargo plan, noštromu bi rekal ke štivi mora otpret i ke deriće će armat, sekondu i tercu bi rakal na ča trebaju pazit i ča se sve mora storit dokle njega ne bude.

... (više u tiskanom i CD izdanju)