Tajna povezivanja i uzemljenja, II. dio

BN 208
| 21.12.2018 | Piše:
Marko Cvitanić
| Foto:
Marko Cvitanić


Brodsko uzemljenje je spojno mjesto na kojem je sva oprema na plovilu, kao što su elektronika, motori, generatori, montažne konstrukcije, ukrcajne ljestve, jarboli i svi podvodni metalni dijelovi povezana na zajedničku točku u svrhu stvaranja trenutnog puta u slučaju kvara i kako bi se smanjila korozija koja proizlazi iz lutajućih struja

U prethodnom broju detaljno smo obradili sustav povezivanja na brodu, ukazali na neke važne dijelove, ali i neka kritična mjesta koja ugrožavaju integritet ovakvog sustava povezivanja na malim brodovima. U nastavku ćemo obraditi sustav uzemljenja koji je također neizostavni dio elektrosustava na brodu. Odmah treba napomenuti da se sustav povezivanja i sustav uzemljenja u velikoj mjeri posebno na manjim brodovima preklapaju, tj. da u nekim dijelovima vodovi koji povezuje neke elementa strojeva i oprema služe i uzemljenju i povezivanju. Osim toga treba znati da je sustav uzemljenja neizostavan ako na brodu imamo izmjenični napon od 220 volti i 50 Hz, bez obzira na izvor iz kojega dolazi. To može biti priključak s kopna, generator ili inverter, ili kombinacija ova dva ili sva tri izvora istovremeno.

... (više u tiskanom i CD izdanju)