Svjetla na barci

BN 240
| 1.9.2021


Imam barku bez motora od 2,5 metra s malim izvanbrodskim motorom od 4 konja, i ne podliježem registraciji i nemam navigacijska svjetla. Moram li imati kakvo svjetlo tj. moram li imati akumulator za noćno svjetlo?

Osnovno pravilo je da sve barke koje plove noću moraju biti osvijetljene. Veći brodovi moraju imati sva navigacijska svjetla, a u vašem slučaju obvezno je imati bijelo vršno svjetlo. Ovo može biti fiksno svjetlo napajano iz akumulatora ili svjetlo na baterije, ali je bitno da je vidljivo u krugu od 360°. (dakle ne baterijska lampa). Poznati su problemi iz sezone lignjolova kada skoro ispred svake luke na Jadranu isplovi veliki broj barki. Često su među njima i neosvijetljene što predstavlja veliki problem brzim brodovima, ali i putničkim katamaranima koji noću uplovljavaju u te luke. Više puta je zato što barke nisu bile osvijetljene tragedija za dlaku izbjegnuta, u zadnji čas. Zato poštujte pravila i osvijetlite se - budite vidljivi!

...