Sve primjenjiviji izolacijski materijali u brodogradnji

BN 221
| 29.1.2020 | Piše:
Krunoslav Mihić
| Foto:
Krunoslav Mihić


Neki proizvođači pozabavili su se razvojem poliuretana posebnih osobina i njihovom primjenom u nautici. Oni su ovom materijalu pronašli drugačiju primjenu u brodogradnji te time dali rješenje kako za termičku, tako i za antivibracijsku zaštitu

Za razliku od idealnih uvjeta sobne temperature, tišine i boravka u mirnom ambijentu, buka, visoke ili pak preniske temperature, te povećana razina vibracija nepovoljno utječu na osobe na plovilima, ali i na samo plovilo i njegove vitalne dijelove. Negdje se vibracije mogu izbjeći ugradnjom kvalitetnijih, balansiranih i mirnijih dijelova, negdje se mogu odabrati uređaji koji proizvode manje buke, no na nekim elementima i uređajima na plovilu nepovoljne vibracije i buka se jednostavno ne mogu izbjeći tu treba pristupiti izolaciji tih dijelova od ostatka, odnosno putničkoga dijela plovila. Minimalnu buku i vibracije gdje su brodski motor i generator ti koji su "najistaknutiji” treba smanjiti i na najkvalitetniji način umiriti.

Do sada se zvučno-vibracijska zaštita izvodila raznim izolacijskim materijalima i raznim amortizerima no neki novi materijali skinuli su još koji decibel i utjecali da se amplituda vibracija umiri i smanji. Ti novi materijali, odnosno modifikacije u postojećim brodograđevnim materijalima i materijalima koji se koriste u brodogradnji dali su iznenađujuće rezultate. Jedan od tih je poliuretan kojega se u tehnologiji proizvodnje može proizvesti tako da ... (više u tiskanom i CD izdanju)