Sun Fast 3600 IRC brod godine

| 29.11.2016 | Piše:
Burza Nautike


Prema odluci posebnog žirija sastavljenog od novinara nautičkih magazina Sun Fast 3600 je proglašen IRC brodom za 2016.

Kao jedno od obrazloženja za ovakvu odluku spomenuti su odlični rezultati na regatama Porquerolles Race Week, The Giraglia Rolex Cup, kao i Championnat Méditerranée Equipage” IRC-UNCL 2016. Sun Fast 3600 je također ove godine dominirao i pobjedničkim postoljima Velike Britanije, Italije i Novog Zelanda. Čast koja je pripala Sun Fastu 3600 da zauzme ovu titulu, zasluga je dobre suradnje proizvođača Jeanneau i Andrieu Yacht Designa, koji potpisuje dizajn jedrilice.

...