Šufadin

BN 236
| 6.5.2021 | Piše:
Stanko Cuculić
| Foto:
Stanko Cuculić


Jadranska magistrala od Rike do Splita se je taman delala, ma još ni bila storena. Od Rike do Splita, Zadra, Šibenika ili Dubrovnika moglo se samo priko mora ili z feraton, ali to je bilo komplicirano skoro ko i danas. Preseda se va Oštarijama ili va Zagrebu. Moglo se i po makadamu preko Zagore, ali ni bilo autobusa ni direktneh linij ke su vozile tuda. Sav putnički i teretni promet održavali su mali putnički i putničko-teretni brodi Jadrolinije. Početkom pedeset i osme, Jadrolinija je ko nacionalni brodar imela flotu od šezdeset, uglavnom parneh brodi, loženeh na karbun, s kimi je održavala linije sa svim priobalnim mestima i otocima.

Cvetko je taman tad napravil prvo leto asistenturi na motornen brodu, i još mu je rabilo leto dan asistenture na parnen stapnen ili turbinašu, ka ... (više u tiskanom i CD izdanju)