Što se zimi događa na brodu?

BN 160
| 8.1.2015 | Piše:
Marko Cvitanić
| Foto:
Marko Cvitanić


Kad govorimo o sigurnosti i struji na brodu koji samuje negdje u dalekoj marini, postoji varijanta o kojoj bi trebao razmisliti svaki vlasnik plovila. Bilo bi uputno da se za zimski vez osigura takav strujni krug u kojem će biti samo akumulator, solarni panel, ako ga ima i kaljužna pumpa. Sva ostala oprema morala bi biti isključena. Dakle trebalo bi ugraditi preklopnik kojim bi se odvojili svi ostali potrošači i njihove instalacije

Za većinu nautičara sezona plovidbe završila je sa zadnjim danima godišnjega odmora. Već negdje krajem kolovoza velika se većina barki povukla na suho ili u sigurnost marina. U moru su ostali samo oni koji imaju siguran stalni vez, no i oni uglavnom zimuju i samuju. Plove samo male barke, uglavnom lignjolovaca koji zimi strpljivo u sumrak i u zoru, čak i po kiši uporno povlače svoje skosavice. I osim profesionalaca samo su te barke stalno u pogonu, vlasnici su skoro svaki dan na njima, i možemo se nadati da ih redovito održavaju. Međutim što se zbiva sa stotinama barki na zimovanju koje ... (više u tiskanom i CD izdanju)