Špiritjera

BN 206
| 30.10.2018 | Piše:
Stanko Cuculić


Barbe Jakovu nikako ni hodilo va glavu, kako neki more postat ofičjal nakon kursa od par meseci? I nakon samo leto dan kadeturi?! Ma ki je to videl!?!

Hiljadu devetsto pedeset i prve Pomorske školi va Bakru, Dubrovniku, Kotoru i Piranu zaprle su vrata, da bi ih opet otprle leto dan kasnije, hiljadu devetsto pedeset i druge. Razlog, vele da je bil previše kadra. Granice su tad bile zaprte, i nać ukrcanje bila je prava lutrija. Bile su to va ono vrime elitne školi va ke je bil ograničen upis. Primani su samo oni najbolji, a kad bi finili nisu mogli nać ukrcanje i posal va struke. Završeni nautičari i strojari zapošljavali su se ko lučki radnici, brojači, armižadori ili ko obični radnici va škveru, i čekali ukrcanje. Neki od njih i po nekoliko let. Mnogi od njih su se želeli ukrcat i na stranca, ma to ni bilo moguće bez pasaporta, matrikuli i bez političke dozvoli, a ako bi ki i pobigal preko granice, niki ga ni otel ukrcat ko izbjeglicu.

Srića i bog, na ovemu svitu se sve brzo menja pa se tako i va pomorstvu puno toga promenilo va kratko vrime. Krajen pedeseteh, početkon šezdeseteh let, brodi su se počeli delat na velo. Škveri su delali tuta forca, i na leto su napravili desetak, i više brodi. I to praveh! Granice su se otprle pa su oni najhrabreji počeli van hodit i bez problema nalazit ukrcanje i dobre plaći. I sad je najedanput nestalo kadra za domaću flotu...

Do tad se upisivalo po dvajset i pet đaci va nautički i dvajset i pet va strojarski smjer, a od sredine šedesetih upisivali bi po tri razreda nautičari i makiništi. Kriteriji su pali, i pomorske školi više nisu bile atraktivne. I na kraju je standard življenja porasal, pa se i od dela na suhen počelo pristojno živet, putovat po svitu i delat, tako da se ljuden baš i ni dalo poć na more. Falelo je ofičjali koverti, makine, ali i basa forci, timuneri, mazači, čistači, beloga osoblja... Kako bi se zadovoljila vela potražnja počeli su se delat kursi od par meseci za ofičjale, a kadetura se od dve leta spustila na leto dan. Penzionirani poručnici, kapitani pa i pukovnici ratne mornarice počeli su dolazit na teretni brodi ko treći ofičjali i brzo napredovali, da se popune škuje va kadru. Matrikulu je va to vrime mogal dobit baš saki ki ju je zaiskal. Više ni rabila ni politička dozvola! Sve je to pomoglo da se puno ljudi odlučilo poć na brod. Doduše malo se ih snašlo i ostalo na brodu. Većina je videla da to ni ono ča su očekivali pa su se prvun prilikun skrcali.

Barbe Jakovu nikako ni hodilo va glavu, kako neki more postat ofičjal nakon kursa od par meseci? I nakon samo leto dan kadeturi?! Ma ki je to videl!?!

- Ja san kadet bil četire leta, aš va moje vrime staž za kadeta ili asistenta računal se samo kad je brod bil va plovidbe!!! Onda kad san skupil dve leta čiste navigacije, nisan se mogal skrcat, aš nismo došli doma. - povedal je barba Jakov, i nastavil: - Šaka desne ruke mi je i sad veća od leve, aš celo to vrime nisan marteline i raškete z ruk spušćival, a ako i san onda san va ruke pinel imel! Na punat su me prvi put pušćali nakon leto dan, i to s prvin ofičjalon va gvardiju od četire do osan jutro. I onda, od osan i kvarat do polna opet na kuvertu, pod noštromovu komandu! -

- Vrimena su se promenila moj barba... Znate kako te ofičjale pravi ofičjali, i ne samo oni već i basa forca zovu? - upital ga je čif i zajedno nastavil: - Ofičjali od špiritjeri! -

- Vidi, vidi! Ki se to tako lepo zmislel? Ma nač je ta naša brižna struka spala... Pa sad ti hodi va školu, peci zanat... a ja ga ni do dan danas nisan spekal onako kako mislin da treba! Još vavek nisan siguran san dobru rotu povukal da ča brže dojdemo va porat, bez šteti na kargu i brodu. - reče barba, i povuče se va svoj kvartir.

Posle večeri barba Jakov i kapo imeli su običaj, ako je bilo dobro vreme, malo prošećat oko špiralja od makini i malo poćakulat pa je tako baraba za jedne šetnje pital kapa: - Znaš kako ovi naši đavoli zovu ove novokomponirane ofičjale? -

- Znan, znan... - nasmel se je kapo i rekal: - Neka te to ne pojida, neće ih puno ostat, ali oni ki ostanu, bit će pravi! -

I za ne verovat, bil je va pravu.

...