Spinaker

BN 33
| 23.4.2013


Što je jedro plosnatije, postižemo veću površinu jedra. Međutim, plosnato jedro ometa strujanje na zavjetrinskoj strani. S punijim jedrom smanjujemo površinu izloženu vjetru, ali pospješujemo strujanje. Slično se strujanje zraka događa preko vrha jedra i kreće se do centra jedra. ... (više u tiskanom i CD izdanju)