Špar

BN 70
| str. 114-115 | 23.4.2013 | Piše:
Branko Šuljić


Špar je stanovnik čitavog Jadrana i može se slobodno reći da je najrasprostranjenija riba uz našu obalu. Lovi se mrežama stajačicama i potegačama, ponešto pridnenom povlačnom mrežom - koćom, a od alata sportskog i rekreacijskog ribolova povrazom, sa štapom ili bez njega i tunjom.

Riba našeg djetinjstva, ali i riba današnjice svakog istinskog ribolovca. Tko nije ulovio šparića taj zacijelo u životu nije ulovio morsku ribu. Možda se netko neće složiti s ovom tvrdnjom, ali ju je teško demantirati. Svaki ribolovac počeo je, nema sumnje, bacajući "tunjicu" s obale, loveći špariće, glavoče, kneževe... Nema toga tko je odmah počeo s velikom ribom, niti je kao dijete zaronio s podvodnom puškom u ruci. To je kasnija faza... jednako kao i lov velikih lovrata, zubataca, lubena... Ništa manje nego odmah na najatraktivnije ribe! Svakome tko lovi s obale šparić je, uz kneza, najč ... (više u tiskanom i CD izdanju)