Solar Charge Master 25 A – SCM25 MMP

| 13.5.2015 | Piše:
Burza Nautike


Solarni regulator punjenja Solar Charge Master 25 A – SCM25 MMPT poseban je po tome što koristi inovativnu MMPT tehnologiju MMPT tehnologija povećava učinkovitost solarnih panela, te omogućava do 30% brže punjenje baterija, u usporedbi sa standardnim PWM regulatorom. Osim često upotrebljavanih panela s 36 i 72 ćelije, SCM25 je idealan i za jeftinije panele sa 60 ćelija. Visoka PV voltaža omogućava mu spajanje više panela u seriju, čime smanjuje dužinu kabela, vrijeme instalacije i gubitke na solarnim kabelima. SCM25 MMPT regulator podržava sve tipove baterija: s tekućim elektrolitom, AGM, Gel i Mastervolt MLI Li-Ion. Profili punjenja za pojedine tipove baterija tvornički su programirani, a odabir se vrši jednostavnim pritiskom gumba. Uređaj ima info ekran s prikazom snage, struje punjenja, tipa baterije, opterećenja i dr. Ugrađena zaštita štiti od visokog i niskog napona, kratkog spoja, obrnutog polariteta, te pregrijavanja. Uz sve navedeno, robusno kućište s IP23 zaštitom štiti od kondenzacije. ...