Snažna vodena pumpa

BN 159
| 4.12.2014


Pumpe imaju automatsku regulaciju

Feit QDCE pumpe vode rade na 12/24 volta te imaju kapacitet od 45 do 88 l/min. Zanimljivo je da kod ovih pumpi nema potrebe za dodatnom ugradnjom ekspanzijskih posuda. Pumpe imaju automatsku regulaciju, što znači da same reguliraju broj okretaja ovisno o broju potrošača i tako održavaju konstantan tlak vode u sistemu. Ove pumpe su specifične po tome što imaju brončani impeler, senzor protoka koji sprječava rad pumpe na suho, senzor temperature i samokontrolu s alarmima.


...