Slipi putniki

BN 213
| 31.5.2019 | Piše:
Stanko Cuculić
| Foto:
Arhiva


Na jednen vijaju zadnji porat prije Kanadi bil je baš Lisabon i kad smo va Montrealu skrcali karag i šli čistit štivi, va koriduru štive broj jedan našli smo gnjezdo

Kod i obično posle večeri va smiraj dana, po kalmoj bonace, na štive broj četriri zad kužine započela bi diskusija. Toga puta povedalo se o slepin putnicima. Malo ki ni doživel slipoga putnika na brodu, i sakakoveh se štorij more čut, ma najveće je pitanje; ča s njimi kad ih se najde? Je bolje prijavit ih va prven portu, ili ih i dalje držat na brodu skrivenih, pa kad pratika projde pustit ih da sami pobignu pa ča bude da bude? Ča god da se napravi dobro bit ne more...

... (više u tiskanom i CD izdanju)