Slipi putniki

BN 213
| 31.5.2019 | Piše:
Stanko Cuculić
| Foto:
Arhiva


Na jednen vijaju zadnji porat prije Kanadi bil je baš Lisabon i kad smo va Montrealu skrcali karag i šli čistit štivi, va koriduru štive broj jedan našli smo gnjezdo

Kod i obično posle večeri va smiraj dana, po kalmoj bonace, na štive broj četriri zad kužine započela bi diskusija. Toga puta povedalo se o slepin putnicima. Malo ki ni doživel slipoga putnika na brodu, i sakakoveh se štorij more čut, ma najveće je pitanje; ča s njimi kad ih se najde? Je bolje prijavit ih va prven portu, ili ih i dalje držat na brodu skrivenih, pa kad pratika projde pustit ih da sami pobignu pa ča bude da bude? Ča god da se napravi dobro bit ne more...

... (više uz pretplatu)