Škola jedrenja: Ciljana brzina u različitim uvjetima mora

BN 46
| 23.4.2013


Po mirnom moru možete jedriti više u vjetar no uobičajeno, iako jedrite ciljanom brzinom. Prosječni kut jedrenja bit će bliži vjetru, iako vozite ciljanom brzinom. Po uzburkanom moru ciljana brzina ostaje ista, iako moramo jedriti pod većim kutom zbog valova. Bez obzira na sve i sada vrijedi pravilo: presporo - otpadamo, prebrzo - prihvaćamo. ... (više u tiskanom i CD izdanju)