Škola jedrenja

BN 48
| 23.4.2013


Katkada po valovitom moru jedra će se također valjati lijevo desno, tako da će se time efektivna površina jedra smanjiti. Taj fenomen ima isti učinak kao da smo sma-njili odnos težine broda prema površini jedara, pa će se zato "greben" pomaknuti ulijevo. U takvim uvjetima, bolje je jedriti više niz vjetar, čak i kad je vjetar slab. ... (više u tiskanom i CD izdanju)