Simrad SteadySteer

| 4.11.2022


Stalnim ulaganjem u razvoj novih, i unapređenjem postojećih proizvoda, proizvođač brodske elektronike Simrad kontinuirano radi na povećanju pouzdanosti i efikasnosti...

Stalnim ulaganjem u razvoj novih, i unapređenjem postojećih proizvoda, proizvođač brodske elektronike Simrad kontinuirano radi na povećanju pouzdanosti i efikasnosti.

Kako bi osigurao lakše upravljanje kolom kormila Simrad je razvio posebni ventil koji osigurava korištenje kola kormila odnosno osigurava promjenu smjera plovidbe i kad se sustav upravljanja nalazi pod kontrolom autopilota. Dodavanjem ovog ventila u sustav hidrauličnih komandi omogućeno je okretanje kola kormila, što klasični autopiloti ne dozvoljavaju bez da ih se isključi, ili da se pauzira njihov rad. Sada je moguće promijeniti zadani kurs plovidbe recimo radi zaobilaženja nekog predmeta u moru ili promjene kursa što neće dovesti do isključivanja autopilota, niti aktiviranja alarma.

Simrad SteadySteer je kompatibilan s autopilotima NAC-2; NAC-3; AP 44; IS42 i AP48. To su sve redom sustavi hidrauličnog upravljanja i otklona komandi pomoću hidrauličnih komandi.

...