Šime i Igor

BN 40
| 23.4.2013


Klasa 470 zahtjeva puno treninga, tehnički je zah-tjevna, a oba člana posade moraju biti visoko motivirana, izvrsne fizičke spreme i vješti jedriličari. Uz sve ovo moraju imati veliki osjećaj za zajednički, timski rad. ... (više u tiskanom i CD izdanju)