Sigurnost prije svega

BN 31
| 23.4.2013


Ronjenje se klasificira kao visoko rizična aktivnost, tako da su jedino znanje i ozbiljno shvaćanje kompletne problematike ronjenja garancija sigurnosti, a potom i zadovoljstva. ... (više u tiskanom i CD izdanju)