Sigurnosni senzori i osiguranje plovila

BN 233
| 2.2.2021 | Piše:
Marijan Dželalija
| Foto:
Arhiva Burze Nautike


U svim potencijalno opasnim situacijama nužna je pravovremena reakcija, a za to se na nautičkom tržištu nalazi više proizvoda, senzora i javljača koji prate stanje sustava na plovilima

Analizirajući dosadašnje tekstove mogli ste primijetiti da se sve vrti oko tri aspekta, tri kategorije. Prva je analiza i odabir osiguranja. Druga je prevencija i smanjenje šteta, i na kraju su obrada i popravak šteta na plovilima. I vlasniku i osiguravateljskoj kući važno je da šteta ne nastane, odnosno da se spriječi. A kako spriječiti nastanak šteta? To je tema kojom se bave svi koji na ovaj ili onaj način sudjeluju u ovoj priči.

Vlasniku je vrlo važno da se brod, oprema, pogonski motor ne oštete. Osiguranju također. Vlasnik želi ploviti i tako zarađivati odnosno uživati, a osiguranje želi novac od premije usmjeriti na pomoć onima kojima treba, i na podizanje kvalitete svojih usluga. Iako to na prvu možda ne izgleda tako, visoka razina sigurnosti i opreza, zajedno s edukacijo ... (više u tiskanom i CD izdanju)