Sigurno gašenje požara

| 26.6.2018 | 567 pogleda


Prvo daljinski upravljano plovilo za gašenje požara u lukama i marinama RALamander 2000 biti će duljine 20 metara, kapaciteta pumpe mora od 2300m3/h uz mogućnost dodavanja pjene u sustav gašenja požara.

Projektni ured Robert Alan Ltd iz Vancouvera i Kongsberg Maritime započeli su suradnju na razvoju nove generacije bezposadnih radio upravljanih plovila za gašenje požara na plovilima, te u lukama.

Puštanjem u operativnu uporabu RALamander plovila postići će se veća zaštita vatrogasnih postrojbi kako od požara, tako i od štetnih plinova i eksplozija.

 

 

U dva režima rada ovo besposadno plovilo moći će gasiti požare na sigurniji način, upravljanjem od strane operatera, ali i u automatskom modu usmjeravajući se na žarište požara. Cilj konstruktora sustava je da se postigne autonomija i automatizacija i plovila i sustava za gašenje požara na njemu. Očekuje se da bi uz dinamičko pozicioniranje, gašenjem požara i upravljanjem RALamander plovilom mogla upravljati jedna osposobljena osoba.

Kako je RALamander namjenjen manevriranju u lokalnom okruženju tako nije potrebno da brzina bude preko 10 čvorova, za što će služiti dieselsko električni motor.

...