Sigurniji čarter

BN 214
| 1.7.2019 | Piše:
Marijan Dželalija
| Foto:
Arhiva


Osim pravne odgovornosti postoji mnoštvo vrsta osiguranja ili kako bi osiguratelji stručnim jezikom rekli, pokrića kojim se skiper, ali i posada mogu dodatno zaštititi i osigurati.

Osim pripreme opreme, hrane, pića i ostalih stvari za boravak na plovilima, valjalo bi pobrinuti se i o nekim drugim, manje atraktivnim stvarima kao što je izrada plana plovidbe s itinererom boravka u određenim, po mogućnosti atraktivnim uvalama i marinama. Ali trebalo bi provjeriti je li skiperova dozvola važeća za čarterirano plovilo, kako ne biste imali problema prilikom ukrcaja u čarter bazi. E sada kad smo sve to provjerili i utvrdili da je spremno, bilo bi dobro povesti računa i o stvarima kao što su osiguranja tijekom čartera. Tu prije svega mislimo na osiguranja skipera i posade, s posebnim naglaskom na osiguranje kaucije (depozita) koju ostavljate u čarter bazi kao garanciju da ćete podmiriti manje štete u slučaju da vas neka nevoljica zadesi za vrijeme vašeg najma plovila. Ovdje postoji nekoliko zanimljivih, i vrlo važnih, osiguranja koja ćemo kratko opisati u daljnjem tekstu.

... (više u tiskanom i CD izdanju)