oprema

Signali u magli

BN 138
| str. 046-049 | 26.6.2014 | Piše:
Daniel Bevandić
| Foto:
Arhiva


Zvučni uređaji odašilju signal jakosti do 120 decibela, pa ih se na otvorenom moru može čuti i na udaljenosti od nekoliko nautičkih milja. Postoji veliki broj različitih zvučnih uređaja na plovilu, a pritom razina jakosti signala, frekvencije i boje zvuka pojedinog uređaja ovise o njegovoj namjeni i veličini

Možemo govoriti o prijenosnim i o fiksnim zvučnim signalnim uređajima. Prijenosni se koriste na manjim plovilima i u sklopu spasilačke opreme. Sastoje se od kućišta s odgovarajućim rukohvatom ili uzicom za prenošenje. Vrlo su lagani pa korištenje i smještaj ne predstavlja problem. Svi prijenosni zvučni uređaji mogu imati i svoje fiksne varijante oslonjene na postolje koje rade na 12 ili 24 volti. Tada se ugrađuju na palubu, kabinu ili natkabinu.

... (više u tiskanom i CD izdanju)