oprema

Sidrena vitla

BN 139
| str. 040-043 | 26.6.2014 | Piše:
Daniel Bevandić
| Foto:
Arhiva


Za podizanje sidra s dna treba upotrijebiti popriličnu silu. Tko je samo jednom ručno podizao sidro koje s lancem prelazi dvadesetak kilograma zna da govorimo o doista iscrpljujućoj radnji. I treba ga bacati i podizati iz dana u dan, a mi polako starimo i postajemo sve slabiji, naša križa sve bolnija, a sidro sve teže. Zato su u današnje vrijeme gotovo sva plovila dulja od 6 metara opremljena sidrenim vitlima koja osim komfora predstavljaju i stvarnu potrebu

Iako je uobičajeno da se sidra viđaju na pramcu to i ne mora biti tako. Naročito na brodicama sidra, a s njima i sidrena vitla mogu biti smještena i na pramcu i na krmi. Ipak kako smo već rekli, najčešće su smještena u samom vrhu pramca. Sidrena vitla sastoje se od mnogo dijelova, i ovisno o masi sidra, lanca ili konopa te načinu funkcioniranja sustava postoji mnogo različitih modela. Generalno govoreći sidrena vitla sastoje se od operativnog i od pogonskog dijela.

... (više u tiskanom i CD izdanju)