SeaClear pronalazi i sakuplja otpad

| 12.9.2020


SeaClear je testiran na dubinama od 20 do 30 metara u luci Hamburg u Njemačkoj, te na Jadranu u području Dubrovnika.

Zadnjih godina se puno priča o velikoj količini otpada koja pluta morima i oceanima i koja predstavlja veliku opasnost za ekološku ravnotežu. No otpad koji leži na morskom dnu i kojega je puno više od onoga na morskoj površini predstavlja puno veći problem. Iz razloga sakupljanja tog otpada Europska Unija je pokrenula projekt SeaClear kojemu je cilj sakupiti čim veću količinu otpada koristeći autonomne robotizirane ronilice. Sustav za sakupljanje otpada sastojao bi se četiri robotizirane jedinice, zrakoplovnog drona, dva podvodna drona daljinski upravljana, te autonomne besposadne brodice koja bi služila kao matično plovilo.

Plan SeaClear projekta je ovakve sustave rasporediti uglavnom u obalnim područjima, pogotovo na ušćima rijeka gdje se dokazano nalazi najveća količina otpada.

Procedura pronalaženja i sakupljanja otpada sastojala bi se od lociranja otpada pomoću zrakoplovnog i jednog podmorskog drona. Ukoliko oba drona u istom području na površini i u dubini lociraju otpad očekuje se da će otpada biti i na dnu. Tada će uslijediti spuštanje dronova na dno te sakupljanje otpada posebnim hvataljkama i usisavanjem. Sakupljeni otpad podmorski dronovi će podića s dna te prebaciti u matično plovilo. U cilju razlikovanja otpada od podmorskog živog i neživog svijeta koristit će se prilagođeni algoritmi. Oni bi trebali razlikovati otpad od na primjer koralja.

Prototipska verzija SeaClear-a testirana je ovog proljeća na dubinama od 20 do 30 metara u luci Hamburg u Njemačkoj, te na Jadranu u području Dubrovnika. Ove dvije lokacije su odabrane jer se radi o dva potpuno različita područja gdje je Hamburg prometna luka s muljevitim morem i velikom količinom industrije, te gdje je Jadran kod Dubrovnika prilično čisto područje s turističkom namjenom.

Partneri ovog projekta koji su sudjelovali u razvoju i stvaranju SeaClear-a su Centar za pomorsku logistiku i usluge Fraunhofer; tehnička sveučilišta u Münchenu, Delftu, Dubrovniku i Cluj-Napoci, SubSea Tech Marseille, lučka uprava Hamburg, te Regionalna razvojna agencija DUNEA iz Dubrovnika.

 

...