SBS osjetnik napona i temperature baterije

BN 274
| 2.7.2024 | Piše:
Josip Zdenković
| Foto:
Josip Zdenković


SBS osjetnik mjeri temperaturu baterije uz točnost 0,1 °C i napon uz točnost 0,01 V. Te podatke bežično prosljeđuje MPPT regulatoru punjenja koji pomoću njih optimira punjenje i tako produžuje životni vijek baterije. SBS osjetnik dolazi s priključnim kabelima za mjerenje napona baterije i pripadnim cjevastim topivim osiguračem 1 A u plus priključku. SBS osjetnik se može priključiti na baterije 12/24 ili 48 V jer mu je radno područje napona napajanja od 8 do 60V DC.

Pri osmišljavanju fotonaponskog sustava za napajanje brodskih trošila u našem višegodišnjem serijalu predstavljeni su zaštitni uređaji izmjenične električne instalacije na brodu i njihova osnovna načela djelovanja. Objašnjeni su zaštitni prekidači i RCD sklopke u primjeni uz autonomni izmjenjivač ili dvosmjerni pretvarač. U obalnom priključku očekuje se zaštitni prekidač i RCD sklopka ili pak kombinirani zaštitni prekidač kao izvedba zaštitnog prekidača i RCD sklopke u jednom kućištu. Komentirana je i primjena zaštitnih uređaja uz prisustvo galvanskog izolatora ili izolacijskog transformatora za sprečavanje galvanske korozije. Uveden je i uređaj za detekciju strujnog luka u izmjeničnoj instalaciji, (engl. arc fault detection device, AFDD) kao najcjelovitiji zaštitni uređaj izmjenične in ... (više uz pretplatu)