Savvy Navvy

BN 242
| 3.11.2021 | Piše:
Krunoslav Mihić
| Foto:
Savvy Navvy


Ključ uspješnosti ove aplikacije je algoritam koji osim online može raditi i u offline, u situacijama gubitka mobilnog interneta

Na tržištu se nalazi zbilja puno dobrih aplikacija za nautičare. Neke su besplatne, a kod nekih treba doplatiti za korištenje raznih karata i usluga. Uglavnom, one koje se plaćaju su i bolje opremljenije od onih besplatnih. To se posebno odnosi na kartografsko-navigacijske aplikacije koje koriste podatke nacionalnih hidrografskih instituta i koje su redovito ažurirane. Do sada smo u nekoliko navrata pisali o raznim nautičkim aplikacijama, testirali besplatne i analizirali one koje se plaćaju, no jedna aplikacija, iako naizgled slična ostalim aplikacijama, ipak se razlikuje jer koristi malo drugačiji pristup logici, funkcioniranju i izradi ruta.

Radi se o Savvy Navvy aplikaciji koja, iako nije novost na tržištu, nudi drugačiji, aktivniji pristup izradi rut ... (više u tiskanom i CD izdanju)