Savjet stručnjak u svezi udara groma

BN 225
| 28.5.2020 | Piše:
Marijan Dželalija
| Foto:
Emil Černeka


Zasigurno najizloženiji dio plovila udaru groma, pa tako i potencijalno najoštećeniji su električna instalacija i električni uređaji

O ovoj temi smo odlučili posavjetovati se sa stručnjakom koji već dugi niz godina radi upravo s ovakvom problematikom. Gospodin Luciano Beg, vlasnik tvrtke Marservis, osim što je priznati brodograditelj, je i dugogodišnji partner, serviser i stručnjak za elektriku i elektroniku.

BN: Jeli uvijek vidljiv udar groma?

L. B.: Ne, u većini slučajeva kod indirektnog udara groma nije vidljivo nikakvo oštećenje na elektronici i instalacijama. Ako je udar groma bio bliži ili direktan, onda se i posljedice takvog udara odmah vide. Kod jedrilica, kada sumnjamo na udar groma, prvi korak je defektaža, odnosno pogled u vrh jarbola da vidimo je li sva oprema na mjestu (VHF antena, sonda vjetromjera...).

BN: Ako oštećenje nije vidlj ... (više u tiskanom i CD izdanju)