Sardina i mleko

BN 237
| 2.6.2021 | Piše:
Stanko Cuculić


Linije su povezivale svih pet kontinenti, celi svit je postal jedno, brodi su postali uredni, figuraju, lipo ih je videt, a skoro svi su bili doma storeni!

Sredinun sedandeseteh let pasanoga vika, va pomorstvu se puno toga promenilo, i to na bolje! Više ni trebala politička dozvola va matrikule za brod va međunarodnoj plovidbe. Napokon je i pu nas matrikula bila pasaporat ki vredi i bez političke dozvole, ko ča je bilo i va celen normalnen svitu. Novi, moderni brodi delali su se leva leva, standard je postajal sve bolji i bolji, kabine za posadu su postale jednokrevetne, ofičjali su va svojih dobili i kupatila, air kondišn je bil va svih kabinah, meserima, kaniželama, na puntu, va kontrol roomu makine, dobili su čak i lift od punta do makine!

Linije su povezivale svih pet kontinenti, celi svit je postal jedno, brodi su postali uredni, figuraju, lipo ih je videt, a skoro svi su bili do ... (više u tiskanom i CD izdanju)