Šanpon za kosa

BN 179
| 1.8.2016 | Piše:
Stanko Cuculić
| Foto:
Arhiva


Asortiman je više-manje isti kod i va Aleksandrije, samo su trgovci drugi, ali i njih već poznaju skoro svi na brodu, a i trgovci poznaju celu kumpaniju

Va Aleksandrije, Port Saidu, ma za prav reć svugdi po Levantu, kad se brod veže, a ki put i dok se još veživa, na kuvertu se ukrcaju trapuleri. Jedni prodavaju, drugi kupuju... veli je to šušur. Na kuverte, poslože robu, i za čas celi brod pretvore va pravi pravcati pančof! Još su veseliji ako se uspiju zavuć va kanižele. Tu bude svega: sapuni, razne kremi, pomadi, đileti, deodoranti, prfumi i to ne bilo kakovi, od Old Spice do Chanela 5, pamučne modanti, kanoćeri, kratke brageši, košulji, japanki, bareti, kalceti, facoli, torbi od devine koži, kožne valiže, ručne uri i muške i ženske, kremenčići za makineti, makineti Zippo, pa onda suveniri, miće kamene piramide, kožne devi, kožni taburei, drveni mići stolčići i srednji kipići kraljice Nefretiti, kartoline, i još puno puno toga. Ako ča fali, treba se samo potužit i kroz kratko vrime i to dojde na brod.

Uz trgovci vrte se i drugi ljudi, nude sakakove usluge, i kupuju ono ča bi se ionako va more hitilo, od prazneh bačav motornoga ulja, do staroga duneća, stareh lancan, stareh kavi di fero, pa i alkoholna pića i cigareti, iako to delaju jako po skriveć. Va Aleksandrije je najpopularniji i opće poznati trgovac svin i svačin bil Ćoro. Ime Ćoro je dobil aš je jedno oko vavik imel napol zaprto, ko da namiguje, sve ako je na oba oka videl, i to jako dobro. Ćoro nikad ni postavljal butigu. Za njega su trgovali drugi. On je bil tu za veći biznis. Va najkraćen roku mogal je nabavit bilo ča, od igli do aviona.

A Ćoro je postal jako važan dobavljač va ono vreme kad doma ni bilo benzine i kad se j vozilo na par-nepar. On je bez problema po narudžbi dopeljal i ukrcal bačvu-dve ili koliko god je trebalo i to po bagatelnoj cijene, pet put jeftineje nego doma! Oni naivni, ki nisu kupovali pitali su se kako to prešvercat, preko carine, policije, ali pravi maheri su to znesli bez ikakovoga problema, iako bačvu od dvisto litar pa još punu, a onda i to više njh, ni lahko znest z broda. Ta ni to Zippo makineta pa da ju va žepu prešvercaš!

- A ča vi mislite da se carinici ne voze? - furbasto bi odgovorili maheri, i na ten bi štorije finile, a bačvi bi uredno doma došle.

Ćoro je imel vražju memoriju. Koga bi jedanput videl zapamtil bi ga zavavek. Ne samo da ga je zapametil nego bi ga i pročital, a onda bi i to zapametil. Znal je ki ča voli, ča mu rabi, kako ga obrlatit... Sporazumjeval se je bez problema. Govoril je hrvatski, talijanski, engleski, arapski, ruski... jeziki svih ljudi i svih brodi ki su uplovljavali va njegov porat. A beštimije?! To je bila prava milina! Svaka je stala na svomu, pravomu mestu, kalumana va pravo vrime. One prigodne su mu i šle najbolje.

I va Port Saidu je bila ista slika. Pred njin se i danas formira konvoj za prolaz Sueza. Tu se čeka na vezu mej dve bovi, i dokla se čeka na brodu se stvore iste ili jako slične butigi ko i va Aleksandrije. Asortiman je više-manje isti kod i va Aleksandrije, samo su trgovci drugi, ali i njih već poznaju skoro svi na brodu, a i trgovci poznaju celu kumpaniju. Jednomu ki je bil najsimpatičneji, dali su ime Bišteka. On je jedini imel privilegiju da svoju butigu vavik more otpret va kanižele, valje do kužine. Za razliku od drugeh Bišteka je imel fiksne cijene. S njin se ni trebalo pogajat; duzina muškeh pamučneh mudanat bila je deset dolari, a kako mu je bil prvi sused na brodu kogo je imel privilegije, pa bi on za deset dolari dobil trinajst modanat! Ali Bišteku su na brodu voleli zaradi jedne druge stvari. Naime on je imel svoje ime za svakoga na brodu. Imel je jako dobru moć zapažanja, i kad bi videl da je na brod došal novi mornar, ofičjal, koga do tad ni videl, zajedno bi ga ocjenil i prekrstil, a to je bilo ono ča su drugi čekali, da se moru dobro nasmet. Tako je Bišteka čin je videl noštroma kuverti visoka dva metra i teška već od sto kil, bez da ga je ikad prvo videl ili čul za njega, pogledal i rekal: Štromo, žirafa!

Ali posebno je veseljle bilo kad je na brod došal novi barba. Svi su jedva čekali da se sretne z Bištekun. I onoga dana kad su se vezali za bovu, a Bišteka otvoril svoju butigu va kanižele svi su se stalno nazirali da vide će ga na prvu prepoznat i kako će barba pasat va Bištekinomu imeniku. I čin ga je Bišteka prvi put videl odmah ga je prepoznal, pristojno pozdravil i upital: - Barba, treba šampon za kosa?

Teško je bilo nać nekoga ki je bil tamo a da se ni počel smet, aš smeli su se svi osin barbe. Barba ki je bil skroz ćelav samo ga je mrko pogledal, ma mu niš ni rekal delajuć se da ni čul. Bil je to mudar poslovni potez. Toga su puta od Bišteke kupovali i oni ki nikad nisu od njega niš kupili samo zato aš su se zahvaljujuć njemu tako lipo nasmeli na račun barbe.

...