Salpa

BN 31
| 23.4.2013


Salpa je biljožder i to je osnovno o čemu treba voditi računa kada se krene u lov na njih. Istina je, najbolje se love u mreže stajačice i vrše, ali to ne znači da ih se ne može loviti sportskim alatima. Na udicu će prije zagristi manji primjerci jer velikima ponuđena ješka najčešće ne odgovara. Treba znati i to da je salpa oprezna i plašljiva, da se neće polakomiti za ješkom. (opširnije u br.31) ... (više u tiskanom i CD izdanju)