Ronioc

BN 202
| 27.6.2018 | Piše:
Stanko Cuculić


Jedan od teh bil je timuner Stipe. Falil se je da je vojsku služil va mornarice i da se tamo obučil za ronioca, da je bil jedan od boljeh

Gros bunker je štiva na parnen brodu ka se nalazi između punta i makine, i va njoj je bil karbun za kaldaji ložit. Vremena su se minjala, a s njimi su se minjali i brodi, pa su se kaldaje predelale tako da se lože mazuton, i tako je gros bunker postal skladište, a karbun je zamenil mazut ki se je krcal va dopija fonda. Iako se je sve promenilo ime je ostalo, ali va generalnen planu je pisalo da je to skladište ili štiva br. 3.

I neke druge stvari su ostale iste. Posle večeri, ako je vrime bilo dobro, na gros bunkeru je bilo sijelo. Povedale su se štorije, dogodovštine, pretresala politika, filozofiralo, govorili hvalospjevi ili se ogovaralo, hitale su se i nevine laži... Najboje je to opisal noštromo Mate – mlatila se prazna slama. Ali tako je z besede na besedu, na moru brže pasala ura-dve nakon čega su se jedan po jedan pospravili va kabine. Svaki va svoj mir, sa svojim mislima, problemima, planovima...

Gros bunker je bil idealan za počinut i ćakulu hitit. Bil je zaklonjen od vetra s provi, kužinun i čiminjerun po krme, nebo je bilo otprto, a kako su parne makine bile jako tihe, moglo se čut i more kako tiho šumi po boku... a na nebu, stotine i stotine zvezdic blešći, treperi, i čini se da ih moreš z rukun doseć... Prava romantika... Ma ne za ekipu na gros bunkeru!

Va toj škvadre vavek se našal neki ki je bil glavni, neki ki je prednjačil va svemu, neki ki se je va sve razumel i ki je sve proval, sve videl, i sve najbolje zna. Jedan od teh bil je timuner Stipe. Falil se je da je vojsku služil va mornarice i da se tamo obučil za ronioca, da je bil jedan od boljeh, da je s ronilačkin odjelon s kacigun spojenu na zrak z barkasi, zaronil na dubinu i do pedeset metri, a posle da je to ponovil i s bocama!

- Da znate ča san sega preživel ko ronioc... mogal san ostat ko profesionalac, ma nisan otel, a sad vidin da san falel... - falil se je Stipe.

Va jedan mali porat na jugu Sumatre došli su ukrcat kopru va vrećah za Roterdam. Ukrcaj je sporo hodil. Mučila ih je teplina i vlaga. Kako su to oni lipi tropi more je bilo teplo, čisto, bistro pa su se neki odvažneji i okupali, iako za pravo reć i ni baš bilo sigurno, aš svako toliko pasala bi kakova kačka ili morski pas, ali ljudi su verovali domaćin ki su rekli da su i jedni i drugi bezopasni.

I dok su neki uživali drugi su delali. Tako je kapo otkril da pumpa od kondenzi nima dosta mora i da je vanjska rešetka od fonda blatna, pa je poručil barbi da sad još dokle su va portu treba zvat ronioca s kraja da to očisti, aš posle će bit kasno.

- Pa ča ćemo zvat ronioca kad imamo Stipa?! On je obučeni ronioc. Profesionalac!- domislel ga je noštromo Mate.

- Stipe si ti stvarno bil ronioc, šotajer? Je to istina? - pital ga je kapo.

- Prava istina! Ronil san i do pedeset metri! - odgovoril je Stipe, ne znajuć nač kapo misli.

- E onda biš ti mogal zaronit na desnu stran do niskoga fonda i očistit rešetku, to ti je samo na nekeh sedan i pol metri dubine! - nastavil je kapo.

Sad je Stipe probledel i malo manje napuhano rekal: - Mislin, bin ja to, rado i lahko, ali kako ću bez opremi, odjela, maski, boci...-

I taman kad je pomislel da se je zvukal umešal se i barba govoreć: - Ma nema problema Stipe, agent će donest opremu! -

Sad Stipe ni imel kamo. Ni bilo druge nego zaronit. Obukli su ga, opremili, spustili barkariž i Stipe se tombal va more i proval zaronit, ali tek toliko da su mu oči bile spod mora. Zajedno je zinel dihalicu i rekal: - Niš se ne vidi! Ne splati se ni poć dole.

- Ma Stipe, za majku božju, kako se ne vidi kad ja vidin dno!? - pital ga je kapo - Samo se ti kalaj. Ni to niš naspram tvojih 50 metri! -

Badava je kapo govoril. Svaki put kad je Stipe proval zaronit rit je skočila van, zgora mora. Ni bilo druge i agentu su morali dat order da pošalje ronioca z kraja i on je poslal dva mlada domoroca od petnajstak let. Oni su bez odjela i boc, samo sa maskama, zaronili nekoliko put na dah, očistili oba fonda, i ono do rivi i ono z morske strani, i za to naplatili dve šteki cigareti i šest važi kondenziranoga mleka. Nakon toga dana Stipe se više ni pojavljival na gros bunkeru. Nedugo nakon toga saznalo se je da je jedinu vezu sa ronjenjen imel preko ručne pumpi zraka s kun je roniocon zrak pumpal. Ali čin se je posada na temu brodu promenila i kad se pozabilo na ronjenje, Stipe je nastavil po staren, samo tad više ni bili ronioc, bil je neč drugo. E sad, je to zapravo bil ili ne, ni ni važno, važno je da je opet bil glavna atrakcija na gros bunkeru.

...