Ribolov mrene umjetnim mamcima

BN 42
| 23.4.2013


U dobrom dijelu svog života, ova riba više no aktivno pretražuje i lovi tik ispod površine, osobito u toplijem dijelu godine kad je primjetna velika aktivnost riblje mlađi. Velike mrene u potpunosti prelaze na riblji plijen katkad duži od 10 cm! Prilagođavajući se površinskoj prehrambenoj taktici i mrena opovrgava staro pravilo da se ribe s dna hrane isključivo u pridnenom sloju. U tom smislu i mrene uvrštavamo u sveslojnu ribolovnu vrstu. ... (više u tiskanom i CD izdanju)