Ribicu po ribicu

| 17.12.2022


Kako znati koliko se ribe nalazi u kavezu za uzgoj ribe? Pa jednostavno - prebrojite je...

Kako znati koliko se ribe nalazi u kavezu za uzgoj ribe? Pa jednostavno - prebrojite je, ništa lakše! No osim da je prebrojite sami, u što smo sigurni da nećete moći, to možete prepustiti i Yanmaru koji je razvio automatski brojač ribe (Automated Fish Counting System) uređaj razvijen u Japanu za prebrojavanje tuna u kavezima za uzgoj.

Kod uzgoja je vrlo važno znati koliko se ribe nalazi u kavezu budući da se na osnovu toga može optimizirati doziranje hrane i regulirati broj jedinki koje obitavaju u pojedinom kavezu. Ukoliko broj jedinki prijeđe maksimalni broj za određeni kavez, višak treba prebaciti u drugi kavez ili pak izvući i poslati u prodaju.

Yanmarov brojač prebrojava ribu analizirajući fotografije ribe i zbrajajući snimljene fotografije. Za fotografiranje je zadužena posebna kamera koja snimljeni materijal šalje u procesor koji s čak 98% točnosti određuje broj riba u kavezu. Ovom metodom prebrojavanja postiže se brži uvid u stanje i količinu ribe u kavezima za uzgoj čime se postiže velika ušteda u vremenu i troškovima.

...