Ribarsko praznovjerje: Rogi ribaru

BN 245
| 3.2.2022 | Piše:
Ana-Marija Vizintin
| Foto:
Arhiva Burze Nautike


Što znači i odakle dolazi „Rogi ribaru” jedna od najpopularnijih “naopakih” izreka i dobrih želja u ribolovnom svijetu?

Doc. dr. sc. Cecilija Jurčić Katunar, docentica na Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Rijeci za Burzu nautike prelistala je dostupne joj zapise o jednoj od najpoznatijih ribarskih izreka za dobar ulov, na Kvarneru izrazito uobičajene - Rogi ribaru, ali i njenim bliskim varijantama od Dalmacije do Italije. Pa krenimo od Dalmacije.

 

 

Naša sugovornica prije svega navodi da o različitim oblicima praznovjerja i (magijskih) rituala vezanih za ribarstvo zadarskoga priobalja i otoka sve od kraja 19. s ... (više u tiskanom i CD izdanju)