Ribarima kroz 22 EU natječaja na raspolaganju 65 milijuna eura

| 30.4.2019


Ribarstvo i akvakultura ove bi godine kroz 22 natječaja mogli povući čak 65 milijuna eura koliko im stoji na raspolaganju u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske

Ministarstvo poljoprivrede kroz ovu godinu objavit će čak 22 programa od kojih se neki objavljuju po prvi puta. Ovih 65 milijuna eura osigurano je kako bi se potaklo učinkovito, inovativno i održivo ribarstvo, ali i kako bi se potakla akvakultura budući da se u budućnosti upravo od ove grane očekuje najviše.

Jedan od važnijih natječaja jest onaj koji potiče suradnju i prijenos znanja između znanstvenika i ribara. Namjera ovoga programa je smanjenje utjecaja ribolovnih napora na morski ekosistem, a kroz to i zaštitu i obnovu bioraznolikosti, što bi se trebalo postići definicijom, a onda i poticanjem održivih načina ribolova kroz razne potpore i ulaganja u poboljšanje selektivnosti ribolovnih alata, ili kroz već postojeće programe zamjene motora energetski učinkovitijim strojevima. Jedna od važnijih mjera jest poticanje ribara na prikupljanje morskog otpada kako bi se smanjio udio plastike u moru. Tu se ne misli na klasično čišćenje, iako je i to dobrodošlo, već na uklanjanje i zbrinjavanje starih ili pronađenih ribolovnih alata.

 

 

Sljedeća dobra novost koja će ribare dočekati u ovoj godini dolazi iz Ministarstva mora i odnosi se na obnovu ribarskih luka i iskrcajnih mjesta što je jedan od osnovnih preduvjeta za očuvanje i razvoj ribarstva.

Ribarstvo je oduvijek neraskidivo vezano uz prerađivačku industriju, tako da su i za nju predviđena sredstva kroz poticanje modernizacije pogona i usavršavanje tehnologije kako bi se na kraju podigla kvaliteta proizvoda.

Kako smo rekli, od akvakulture se u budućnosti mnogo očekuje. Tu će se kroz tzv. Prorioritete unije II nastaviti s postojećim programima poticanja ulaganja u akvakulturu akcent staviti na poboljšanje učinkovitosti i povećanje konkurentnosti na tržištu, ali i, ono što je vrlo bitno, na smanjenje negativnoga utjecaja na okoliš.

Poučeni lošim iskustvima zagađenja mora, za ovu su godinu predviđena i sredstva za naknade štete izazvane privremenim zabranama distribucije školjkaša. To uključuje i poticanje zdravlja i prevenciju zagađenja koja mogu utjecati na školjkaše, budući da se time na najjednostavniji način smanjuje ovisnost akvakulture o veterinarskim lijekovima, poboljšava kontrola, i omogućuje iskorjenjivanje bolesti.

Iako na papiru sve ovo izgleda vrlo primamljivo i jednostavno, kao da se treba samo sagnuti i pokupiti novce s poda, riječ je o vrlo zahtjevnim projektima, s iznimno strogim pravilima, za što mnogi od naših ribara jednostavno nemaju resurse koji bi im omogućili aplikaciju i provedbu projekata. Spas leži u zadrugama koje bi ribarima omogućile stvaranje infrastrukture za provedbu projekata i povlačenje sredstava, a da se pritom ne bi pretjerano opterećivalo njihovo, ionako preopterećeno poslovanje.

...