Restauracija plovila

BN 247
| 1.4.2022 | Piše:
dr. sc. Roko Dejhalla
| Foto:
Arhiva Burze Nautike


Pod pojmom “restauracija” ovdje neće biti riječi o stručnim konzervatorsko-restauratorskim poslovima na zaštiti i očuvanju plovila kao materijalnog dobra, već će se pojam koristiti u užem smislu na način da će označavati radove na dovođenju nekog, u pravilu starijeg plovila u prvobitnu funkciju odnosno izgled

Riječ "restauracija” dolazi od latinskog "restauratio” što znači "obnova”, "uspostava”. U najširem smislu, restauracija predstavlja proces ponovnog uspostavljanja nečega što je propalo ili bilo uništeno.

Restaurirati se mogu mnoge stvari, kao na primjer umjetničke slike, skulpture, namještaj, automobili, motocikli, građevine, a svakako i plovila. Osoba koja obavlja restauraciju - restaurator - radi stručne restauratorske poslove na zaštiti i očuvanju dobara i praktički vraća u život predmete koje bi netko drugi vjerojatno uputio na smetlište. U pravilu, za obavljanje stručnih poslova restauratora, odnosno konzervatora-restauratora, potrebno je steći odgovarajuće fakultetsko obrazovanje.

Pod pojmom "restauracija” ovdje neće ... (više u tiskanom i CD izdanju)