Raža

BN 38
| 23.4.2013


U ulovima ribara raža se pojavljuje čitave godine, ali su ti ulovi danas uistinu rijetki. Lovi se gotovo svim alatima - povlačnom mrežom kočom, mrežama stajačicama, parangalom, a ponešto povrazom i podvodnom puškom. (opširnije u br.38) ... (više u tiskanom i CD izdanju)