Raymarineove nove karte

| 10.2.2024


Jedna od najpopularnijih elektroničkih karata za nautičare Imray od nedavno je postala kompatibilna za korištenje na Raymarineovim ploterima, odnoso njegovoj najnovijoj seriji Axiom.

To znači da bi svaki vlasnik Axiom plotera mogao početi koristiti Imray elektroničke karte, treba aktivirati Raymarineovu Lighthouse 4 nadogradnju sofvera. Imray karte nisu vektorske, kao recimo C-Map i Navionics, već se radi o rasterskim kartama koje su najsličnije papirnatim kartama. Imray karte pokrivaju Mediteran i zbog finog iscrtavanja obrisa obala dobra su nadogradnja nekim elektroničkim kartama. Imray karte za Jadran koje su podijeljene na dvije karte (sjever/jug) nalaze se na micro-SD karticama, s time da postoji mogućnost dodavanja posebnih manjih lokalnih karata. Imray redovito vrši nadogradnje karata čineći ih točnima i pouzdanima. 

www.belcon.hr 
...