Rakovica

BN 55
| str. 116-117 | 23.4.2013 | Piše:
Branko Šuljić


Rakovica se najviše lovi specijalnim mrežama stajačicama - rakovicama, koje u današnje vrijeme rabe jedino istarski ribari. Također, lovi se mrežama potegačama i stajačicama, te ponešto pridnenom povlačnom mrežom - koćom i vršama. Vrijeme lova je svako doba dana i noći. Ako se ne rabi mreža rakovica, njen svaki drugi ulov je uglavnom slučajan i usputan prilikom lova ribe.

Ribarska tema ne mora se uvijek baviti ribom. Uostalom, ni ribari ne love samo ribe! Ima u nas profesionalnih ribara koji ribe uopće ne love. Možda koju ribu ulove tek slučajno, ako im zaluta, ali im je glavna djelatnost usmjerena na lov nekih drugih stanovnika mora. Takav lov regulira i Zakon o morskom ribarstvu u kojemu se govori o lovu riba i drugih morskih organizama. I, razmislimo malo što sve ribari love - lignje, a one su glavonošci, jednako kao hobotnice, sipe, totani, muzgavci... Ribari love i škampe, jastoge... Jednom riječju rakove, pa školjke, nešto malo i puževe. To su ti drugi ... (više u tiskanom i CD izdanju)