Rakovi na žaru i bouillabaisse

BN 73
| str. 124-125 | 23.4.2013 | Piše:
Igor Michieli


Rakovi na žaru i pošip

Nautičari bonkulovići, koji plove i zbog dobre hrane, raspoznaju se po tome što u bokaporti svojeg ili iznajmljenog broda obvezno nose i gradele. Naprosto stoga, jer se nikad ne zna hoće li se dogoditi dvije dobre stvari: prva, da se panulom uhvati riba za žar ili brudet ili druga, ako ne bolja ono jednostavnija i sigurnija, da se naleti na ribarski brod ili koću, pa će uz ribu na brodu biti i velikih škampa, kozica i jastoga. O ribi se već mnogo zna, jeftinija je i pristupačnija, pa ćemo ovoga puta o rakovima.
Velike škampe najbolje pečemo na žar ... (više u tiskanom i CD izdanju)