Provjera i zamjena anoda (cinkova)

BN 246
| 3.3.2022 | Foto:
Arhiva Burze Nautike


Brod mi je trenutno na suhom i počeo sam uređivati i pripremiti ga za ljeto. Imama neke veće preinake pa sam već započeo s radovima (ugrađujem spremnik za crne vode i mijenjam wc pumpu). Između ostalog trebao bi zamijeniti cinkove. Sada imam dvije okrugle pločice na metalnom kormilu svaka po 0,3 kg, onaj na matici propelera i jedan od 0,5 kilograma na osovini. Na oplati su neki ispusti mesingani, a neki plastični. Zanima me koliko često ih treba mijenjati i dali bi ih trebao povećati?

Održavanje cinkova odnosno anoda u dobrom stanju sprječava ozbiljna oštećenja metalnih dijelova u podvodnom dijelu plovila. Galvanska korozija pojava je koja pogađa većinu brodova. Ako imate dva različita metala, poput nehrđajućeg čelika i bronce, uz prisustvo morske vode koja u ovom slučaju djeluje kao elektrolit, manje plemeniti od dva metala, u ovom slučaju bronca, postaje anoda i počet će korodirati. Još je gore ako umjesto bronce imate obični mesingani izljev. Stoga je između njih potrebno ubaciti i galvanski povezati manje plemeniti metal kao što je cink i on postaje anoda, štiteći ostale metale od korozije.

Anoda u ovom slučaju cink, pruža zaštitu samo metalu sa kojim je galvanski odnosno električno povezan. To znači, ili u izravnom fizičkom kontaktu ili spojeno žicom unutar broda. Dobro je multimetrom provjeriti dali su galvanski povezani svi metalni dijelovi u brodu; kopča, osovina, kormilo, motor, s onima u podvodnom dijelu izvan broda.
Postoji različita mišljenja o tome treba li baš sve što prolazi kroz trup spojiti i galvanski povezati. U svakom slučaju, anoda mora biti što bliže dijelu opreme koju štiti. Ako je sva oprema u podvodnom dijelu kao što su propeler, osovina, kormilo, škrok, metalni ispusti ili rashladnici spojeni i povezani na zajedničku negativnu sabirnicu, na taj način smo izjednačili električne potencijale odnosno razlike u naponima između različitih metala, pa je utjecaj galvanskih struja time eliminiran. Ujedno time je uspostavljen brz i jednostavan put do zemlje za bilo koje lutajuće struje, pa je i njihov utjecaj na koroziju u podvodnom dijelu minimalan. Dobro je što se sve više u podvodnom opremanju plovila koristi plastika pa je sve više ispusta i ventila od plastičnih ili od različitih kompozitnih materijala. Time se eliminira potreba za ugradnjom cinkova koji bi trebali štiti tu opremu, a nije potrebno ni povezivanje na zajedničku sabirnicu.

...