Provišta

BN 193
| 28.9.2017 | Piše:
Stanko Cuculić
| Foto:
Stanko Cuculić


Jako retko, ali neki put se dogodi da se gambuža i frižideri na brodu sprazne i da ih ni kade napunit.

Dogodi se to retko, ali se dogodi. A baš to se je dogodilo i na ovemu brodu. Zadnju provištu storili su pred mesec i pol, va Singapuru. Kako je Singapur skup ta provišta baš ni bila prevelika aš su računali da će moć nadopunit va idućen portu.

... (više u tiskanom i CD izdanju)