Provišta

BN 193
| 28.9.2017 | Piše:
Stanko Cuculić
| Foto:
Stanko Cuculić


Jako retko, ali neki put se dogodi da se gambuža i frižideri na brodu sprazne i da ih ni kade napunit.

Dogodi se to retko, ali se dogodi. A baš to se je dogodilo i na ovemu brodu. Zadnju provištu storili su pred mesec i pol, va Singapuru. Kako je Singapur skup ta provišta baš ni bila prevelika aš su računali da će moć nadopunit va idućen portu.

Šproblem je bil samo to ča su oni bili va čarteru, a tu idući porat nikad ni siguran, pogotovo kad se parti „to order". Greš na more, a ne znaš ni kamo ni zač! Bunkera su imeli dosta, a to je čartereru bilo najvažneje. Oni o panatiki nisu misleli. To in je bila zadnja briga, i za nju je odgovoran armator, odnosno barba. A na tu se barba va panatiku ni pačal. Sve je to lipo prepustil kogu i telegrafiste. Kako je kogo bil mlad, i prvi put na tramperu, aš sve do tad bil samo na linijašu, tako nikad ni puno toga naručival. Ali bil je dobar kogo ki je točno znal kade ča treba naručit. Vavik je pazil da sve bude friško, i da se ne pokvari. Tako je kogo uredno splaniral provištu i kad su dobili order da gredu za Gulf of Mexico oko Afrike. I on i telegrafista računali su da će fermat va Durbanu i da će tamo lipo nadopunit provištu.

Ma, čovik snuje, a bog određuje. Nisu oni računali na to da će in čarter kad je čul da imaju dosta bunkera i vodi reć da gredu drita ruta priko Atlantika, bez stajanja va Durbanu! Dani su pomalo pasevali, a obedi i večeri malo po malo, postajali su se skromneji i skromneji. Ni trebalo dugo čekat i ljudi su počeli njurgat. Kogu je bilo neugodno pa se je opravdaval kako ni on kriv, ali lačnomu trbuhu opravdanja ne prolaze! Ali mora se reć da zapravo nisu bili lačni, ali nisu više ni jili dobro ko ča su bili naučeni. Sad više na stolu ni bilo friško nego nekakova kemija z malo mesa, uglavnom govedine, kompir, fažol, nekoliko bušti gulaša, biži, mesne pašteti, sardine, konzervirana tunjevina, kondenzirano mleko i to je to. Salame, suhoga mesa, jaj ili smržnjene ribi ni za lek! O salate i voću da se i ne govori. Već su i pozabili kako to zgleda... Frižider za ribu su čak i isključili aš ni bilo smisla da dela kad je ionako prazan. Brašna su, fala bogu imeli pa in makar kruha ni falelo, a imeli su i neč pašte, ali ni ona in ni mogla dostajat do Gulfa. Uglavnon svega je falelo, svega osin brontulanja! I ki je na kraju ispal kriv? Barba, naravno! Ki bi drugi!? On je bil ta ki je moral koga upozorit da brod vavik mora imet zalihu panatike za najmanje dva meseca, a ne da se dogodi ča se sad njin dogodilo da za obed i večeru na stolu stoje samo vrči vode. I vina je nestalo! Sad su i ofičjali postali nezadovoljni pa se najzad čif potužil da su ljudi nezadovoljni i lačni. E sad je već i barba, ki se malo va ča mešal, odlučil pozvat koga i telegrafistu na raport.

- Ča to čujen da su ljudi lačni?! Kogo, ča se promenilo? Do sad si dobar bil..

- Frižideri i gambuža su prazni. Ostali su samo pajoli, i prazne škancije... - odgovori kogo pun brigi.

- Oštija pa kako to?! Ča ćemo sad? Skrenut nimamo kamo! Valjda će javit kamo gremo... Blizu smo Golfa, i nekako ćemo morat zdurat, a kako to ćete vi morat zmislet... - reče barba.

Finalmente dobili su telegram da gredu za San Juan, Puerto Rico, ali do tamo in je trebalo još dva dana. Kogo i telegrafista zajedno su počeli delat narudžbu za provištu. Bili su sigurni da neće bit problema, ipak je to Amerika, dolari, a ki dolar će moć dignut i z konto plaći. Čin su se vezali i prošla pratika, telegrafista i Jože timuner su va dogovoru s barbun i kogon šli su va grad po frišku ribu da se već prvi dan makar uželje dobre ribi. Ni prošlo dugo, i evo njih, a za njimi i dva črna ki na kolcu provučenen kroz škrgi na ramenu, nose jednu velu ribu. Na krme oko te ribi skupilo se društvo i složili se su da je to kernja, teška oko trejset kil. Kad ju je kogo videl skoro je počel plakat.

- I ča ću ja sad s ten!? Pa ča ni bilo druge ribi? Sitneje, bele, tuni, a ne ovo čudo!?

- Pa ova je bila va komadu i jeftina. Tunu nismo videli, a one druge bile su nan nepoznate. I ča ovoj fali?! More se lešat, frigat, na gradeli peć, a moreš i brodet storit, i sve to od jedne ribi! - odgovori Jože timuner ki ju je zibral, aš da se on todabože razume va ribu. Ni kogo zabadava bil ljut... ča god je naprail ni dobro ispalo, takova mrcina, žali bože truda i soldi. Na sreću drugo ča su urdinali bilo je jako dobro, i meso i verdura. I vino je bilo odlično. Samo je Jože rekal kako vino baš i ni neč.

- E moj Jože, do čera si pil ocat z vodun, a danas ti pravo vino ne valja... sav si znopak! Ali sad makar razumin zač si mi onu ribu donesal...

 

...