Izum koji je promijenio brod

Propeler

BN 62
| str. 103-105 | 23.4.2013 | Piše:
Ivo Bogović


Veliko je veselje vladalo u obitelji Antona i Marije Ane Ressel kada se 29. lipnja 1793. rodio mali Jožef Ludovik František. Kršten je odmah drugi dan u crkvi Iskupitelja našeg Gospodina u rodnom istočnočeškom gradiću Chundrumu, današnji Chrudim. Tada je počela jedna od najvećih priča o pomorstvu koja naočigled s morem baš i nema prevelike veze

Iako mu je otac bio državni službenik, Josipova je obitelj neprekidno živjela na rubu siromaštva. Unatoč tome, otac Anton je dao sve od sebe da mu se sinovi školuju. Tako je Josipov stariji brat Vojteh završio u sjemeništu, te se kasnije i zaredio, a mali je Josip nastavio sa školovanjem kod kuće i očevih prijatelja sve do 1806. kada odlazi u gimnaziju u Lintz. U to ga se vrijeme pamti kao iznimno bistra i vrijedna dječarca sitne građe. Kao šesnaestogodišnji mladić stupa u dvogodišnju vojnu službu pri 4. topničkoj pukovniji carske vojske u Budjejovicama, mjestu danas poznatom po pivu koje j ... (više u tiskanom i CD izdanju)