Projekt SIROCCO nova dimenzija razvoja kruzing turizma

| 18.5.2018


Projekt Sirocco financiran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Programa transnacionalne suradnje Mediteran 2014-2020 bavi se sektorom turizma, preciznije kružnog turizma na Mediteranu

17. svibnja 2018. u splitskom Cornaro Hotelu održana je konferencija za medije projekta SIROCCO ( SUSTAINABLE INTERREGIONAL COASTAL & CRUISE MARITIME TOURISM THROUGH COOPERATION AND JOINT PLANNING ) financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu programa Interreg Mediterranean 2014-2020.

O validaciji akcijskog plana i integraciji strategija, kao i zaključcima s prethodno završenog okruglog stola prisutne predstavnike medija upoznali su:  Marjan Dumanić koordinator projekta u ime JU RERA S.D., Ana Jerkunica ovlaštena pročelnica Službe za međunarodne i EU projekte Grada Splita i kapetan Vjekoslav Grgić iz Lučke Uprave Split.

 

Širinom do prostora - širenjem pramca dobiveno je na dimenzijama kokpita. Sjesti se može na mali jastuk pod tubusom ili pak na sami tubus

 

Na samom početku prisutnima se obratio Marjan Dumanić koordinator projekta u ime JU RERA S.D. koji se posebno osvrnuo na razvojne aspekte jačanja kruzing turizma i potrebu čvršće i šire suradnje svih dionika na lokalnoj, područnoj i nacionalnoj razini. Naglasak njegovog dijela izlaganja bio je na važnosti ekonomskih, okolišnih i društvenih pokazatelja utjecaja kruzing turizma na lokalno i regionalno gospodarstvo. U završnom dijelu izlaganja je istaknuo slijedeće: "Uočeni problemi i nedostaci trebaju se rješavati i otklanjati sustavno, na temelju provedenih istraživanja i analiza te sudjelovanjem svih uključenih aktera, s naglaskom na ulogu stručnjaka i akademske zajednice"

Ana Jerkunica ovlaštena pročelnica Službe za međunarodne i EU projekte Grada Splita posebno je naglasila važnost zajedničkog djelovanja lokalne vlasti i svih ključnih dionika u daljnjem razvoju kruzing turizma kao važnog segmenta turističke potražnje, prvenstveno radi dodatnog razvoja pratećih usluga i ponude malih poduzetnika i obrta s područja grada i dodatne promocije Splita, te svoj dio izlaganja nastavila riječima: "Sukladno Strateškom marketing planu destinacije Split 2017-2022 ključne razvojne smjernice kruzing turizma su dovršenje odgovarajuće infrastrukture za prihvat međunarodnih kruzera te optimizacija kalendara i sustava najava dolazaka međunarodnog i domaćeg kruzinga s ciljem usklađenosti sa stacionarnim turizmom radi rasterećenja glavne sezone. Optimizacija kalendara dovela bi i do osmišljavanja javnih događanja povezanih s dolascima kruzera u Split izvan glavne turističke sezone, koja bi svim putnicima boravak u gradu učinila još zanimljivijim i privlačnijim, te tako pridonijela daljnjem rastu ovog oblika turizma u našem gradu."

Vjekoslav Grgić iz Lučke Uprave Split izrazio je svjesnost  operativne odgovornosti Lučke Uprave u prihvatu brodova u luci Split, ali i velikih potencijala za promociju i daljnji razvoj turizma grada i županije, te potvrdio kako će Lučka Uprava,kao i do sada, učiniti sve što je potrebno po pitanju brige i odgovornosti za sigurnost putnika, posade i brodova za vrijeme uplovljavanja, stajanja i isplovljavanja brodova iz luke.

Kontakt za sve informacije:

Marjan Dumanić , koordinator projekta u ime JU RERA S.D.
marjan.dumanic@rera.hr , mob: 099 359 9991

O Projektu

SIROCCO, projekt financiran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Programa transnacionalne suradnje Mediteran 2014-2020 bavi se sektorom turizma, preciznije kružnog turizma na Mediteranu, sa ciljevima: integriranog pogleda na trenutnu situaciju kretanja kružnog turizma u Mediteranu i mjerenja njegovog utjecaja (ekološki, gospodarski i društveni), predviđanjima kretanja ovog oblika turizma na Mediteranu u sljedećih 10 godina, te izradom preporuka za održivi i odgovorni razvoj ovog oblika turizma.

U projekt SIROCCO uz JU RERA S.D. kao glavnog partnera uključeni su slijedeći subjekti: Lazio regija – Italija, South Aegean regija – Grčka, Larnanca development agency – Cipar, zatim Lučka uprava Centre-North Tyrrhenian Sea Port Authority System – Italija, te istraživačke organizacije Centre for Research & Technology Hellas (CERTH) – Grčka i Valencia Port Foundation (VPF) – Španjolska.

Projekt SIROCCO se fokusira na dvije međusobno povezane razine. Operativnu, s naglaskom na mjerenje utjecaja 5 vrijednosnih lanaca kružnog turizma, te političku koja se usredotočuje na potrebu kohezije politika među regijama.

Stipe Čogelja pročelnik Upravnog odjela za turizam i pomorstvo SDŽ istakao je korist i potencijal koji poticanje razvoja kruzing turizma u Splitu ima na promociju, razvoj turizma i pratećih djelatnosti županijskog zaobalja (izleti), kao i potrebu osnaživanja integracije relevantnih regionalnih politika i strategija. Kao ključnu odrednicu naglasio je zalaganje za preusmjeravanje dijela posjetitelja u turistički nerazvijene dijelove županije suradnjom županije i županijske turističke zajednice s lokalnim turističkim zajednicama i jedinicama lokalne samouprave.

...