Proactive Boat Care

BN 205
| 29.9.2018


Proactive Boat Care je rađen na bazi i kao nadogradnja MarinaCloud aplikacije

Nastala kao rezultat dugogodišnjeg razvoja, te kao potreba za kvalitetnim nadzorom nad plovilima u marinama, nastala je aplikacija Proactive Boat Care. Uz ovu aplikaciju kao dio paketa dolaze jednostavni, a opet pouzdani senzori kaljuže, baterijskih sustava, te senzori dima. Upravo su ovi senzori najpotrebniji kako bi vaše plovilo mirno zimovalo, odnosno cijele godine sigurno bilo na vezu. Na ovome se neće stati i očekuje se plasiranje cijele game korisnih senzora za brodske sustave.

Proactive Boat Care realno ima dobar background. Naime on je rađen na bazi i slobodno možemo reći kao nadogradnja MarinaCloud aplikacije, koju je Marina Punat razvila za svoje potrebe. MarinaCloud aplikaciju su prepoznali mnogi, te je vrlo brzo MarinaCLoud aplikacija implementirana u rad mnogih marina na Jadranu i u Mediteranu.

Za Proactive Boat Care je važno još napomenuti i to da koristi najnoviju tehnologiju za prijenos podataka bežični Internet-of-Things, sa kojim se svako odstupanje parametara brodskih sustava trenutno proslijeđuje u operativni centar marine, te u vlasnikovu aplikaciju.

...