Prerada ribe

BN 60
| str. 126-127 | 23.4.2013 | Piše:
Branko Šuljić


U preradi ribe na početku 21. stoljeća vraćamo se počecima, nekad jedinom načinu čuvanja ribe za duže razdoblje - soljenju. U Hrvatskoj je lani posoljeno 6.110 tona ribe, uglavnom inćuna. Ove godine, ako se nastavi trend ulova inćuna iz prve polovice, bit će mnogo više. U prvih sedam mjeseci ove godine samo je jedan od prerađivača posolio više od 3.000 tona, a tolika mu je bila čitava prošlogodišnja proizvodnja.

U  hrvatskom morskom ribarstvu i ribarskoj djelatnosti uopće, prerada ribe je oduvijek imala posebno značenje. To je omogućavalo da ne propadne ulov, da se riba sačuva za duže vrijeme, odnosno za konzumaciju u vrijeme kad se ne lovi. Jer, svi to znamo, riba je lako kvarljiva roba i mora se konzumirati u svježem stanju, po mogućnosti istoga dana kad je ulovljena. Suvremena tehnika i tehnologija omogućuju da se vrijeme čuvanja svježe ribe produži za dva - tri dana, iako se pritom izgubi ponešto od njene kvalitete. Duže čuvanje, međutim, nije moguće.
Shvatio je to čovjek davno, prije mnog ... (više u tiskanom i CD izdanju)