Pravila treba znati

BN 176
| 4.5.2016 | Piše:
dr. sc. Đani Mohović
| Foto:
Arhiva


Izuzmemo li meteorološke uvjete, odnosno stanje mora i ispravnost svih sustava na barci, jedini uvjet za sigurnu plovidbu je da svi sudionici u pomorskom prometu dobro znaju i primjenjuju Pravila o izbjegavanju sudara na moru

Nakon što nas je kiša tijekom veljače i prvoga dijela ožujka obilato natopila, napokon su krenule tri „marčane" bure koje nam, poput pravih nautičkih vjesnika javljaju da je nova sezona sve bliža, a s njom i vrijeme za plovidbu. Čim krenu ljepši topliji dani živnu rive na kojima se uređuju naše brodice da bi se na moru prikazale u najljepšem sjaju, a još važnije da prilikom plovidbe ne bi bilo neugodnih iznenađenja. Spustivši brodicu u more riješili smo pitanje estetike i tehničke funkcionalnosti, ali brodica neće ploviti sama.

Da bi plovidba prvenstveno bila sigurna, a onda i ugodna brodicom mora upravljati stručna i kompetentna osoba. Nažalost zbog nedovoljne stručnosti osobe koja brodicom upravlja ili nedovoljne pažnje te osobe, dolazi do nezgoda s raznovrsnim posljedicama od kojih su neke i tragične. Zbog posebnog odnosa ljudi s morem kroz stoljeća, vijesti o nezgodama na moru daleko više zaokupljaju pažnju javnosti od sličnih vijesti o nezgodama na kopnu, iako se one na kopnu događaju češće. Od raznih vrsta nezgoda na moru najviše pažnje zaokupljaju vijesti o sudarima plovila, a i najdulje se komentiraju i pamte. Svakom čitaocu ovog teksta sada će lako proći kroz glavu novinski članci, reportaže na televiziji ili komentari na društvenim mrežama o sudarima plovila na Jadranu zadnjih godina.

Ako se analizira statistika pomorskih nezgoda, bilo na svjetskoj razini bilo na području istočne obale Jadrana, uočava se da su sudari plovila među najbrojnijim pomorskim nezgodama. Kod svih ostalih vrsta pomorskih nezgoda najčešće opasnost prijeti samo jednom plovilu, dok kod sudara uvijek imamo dva plovila, tako da je opasnost po ljude, plovilo i eventualno onečišćenje okoliša praktično dvostruka.

Na osnovu podataka koje prikuplja Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru sa sjedištem u Rijeci (MRCC) mogu se dobiti kvalitetni podaci o broju pomorskih nezgoda na području mora pod jurisdikcijom Republike Hrvatske, vrsti pomorskih nezgoda, lokaciji... U posljednjih 12 godina, od 2004. do 2015., u Hrvatskoj se dogodilo 99 sudara plovila, što prosječno iznosi približno 8 sudara godišnje. U grafu koji prikazuje broj sudara po godinama primjećuje se da je u posljednjih šest godina prosječni broj sudara dvostruko veći od prethodnog razdoblja.

Posebno je interesantna analiza sudara s obzirom na vrstu plovila koja su sudjelovala u sudaru. Na Pomorskom fakultetu u Rijeci ovakvo istraživanje provedeno je 2013. godine kada su istraženi sudari tijekom desetogodišnjega niza od 2003. do 2012. godine. U tom periodu istraženo je ukupno 66 sudara plovila. Ono što se lako uočava na grafu koji prikazuje broj sudara prema vrsti plovila u RH jest da u tom periodu praktično nismo imali sudara između dva broda, ali smo zato imali najveći broj sudara u kojima sudjeluju dvije brodice, između brodice i jahte te između dvije jahte. Na sudare koji su se dogodili između navedenih vrsta plovila u analiziranom periodu otpada ukupno 85% sudara. Iz ovih podataka možemo zaključiti da RH nije izuzeta od sudara plovila te da se najveći broj sudara događa upravo između plovila koja služe za sport i razonodu.

Kod sudara plovila odgovornost za sudar počiva gotovo uvijek na osobi koja plovilom upravlja. Sudar između dva plovila nastaje ili zbog nedovoljnog znanja o Pravilima o izbjegavanju sudara na moru (u nastavku teksta Pravila) ili zbog nerazumijevanja Pravila što rezultira nepravilnom radnjom ili zbog nedovoljne pažnje osobe koja upravlja plovilom.

Inače pitanje obveze izbjegavanja sudara između dva plovila već je davno riješeno, i u svijetu i kod nas. Na međunarodnoj razini već 1972. godine donesena je zadnja, i još uvijek važeća Konvencija o međunarodnim pravilima za izbjegavanje sudara na moru, popularno poznata kao COLREGs. U Hrvatskoj pitanje pravila o izbjegavanju sudara na moru riješeno je Pravilnikom o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom (NN 79/13). U navedenom pravilniku, u njegovom drugom dijelu navedena su Pravila o izbjegavanju sudara koja su praktično ista kao i međunarodna pravila.

Postavlja se pitanje zašto nešto što je praktički na snazi već 44 godine, što je u tih 44 godine doživjelo neke vrlo sitne promjene, što ima relativno mali broj pravila koja treba poznavati, ne omogućuje da se u praksi sudari na moru jednostavno više ne događaju, bilo kod velikih brodova bilo kod plovila za razonodu?

Ovo pitanje zaokupilo je pažnju i na Pomorskom fakultetu u Rijeci (PFRI) te je 2013. godine prijavljen europski projekt Avoiding Collisions at Sea (ACTs) gdje je PFRI bio prijavitelj i ujedno voditelj projekta. Ostali partneri bili su tvrtka C4FF iz Velike Britanije, tvrtka SeaTaech iz Španjolske, tvrtka Spinaker iz Slovenije, Visoko pomorsko učilište Nikola Vapcarov iz Bugarske te pomorsko sveučilište Piri Reis iz Turske. Projekt koji je vodio dr. sc. Đani Mohović uz pomoć istraživača na ACTs projektu mag. ing Mate Barića trajao je od 2013. do 2015. godine.

Kako bi se istražilo poznavanje i razumijevanje Pravila pripremljen je upitnik s pitanjima iz Pravila koji je odaslan diljem svijeta. Upitnik je ispunilo ukupno 1.858 osoba od čega je bilo 315 osoba koje upravljaju plovilima za razonodu (brodice i jahte). Nacionalnosti osoba koje su ispunile upitnik, a upravljaju plovilima za razonodu bile su većinom iz zemalja Europske unije iz čega se može očekivati da dio njih plovi i našim morem. Rezultati istraživanja pokazali su da osobe koje upravljaju plovilima za razonodu imaju manje znanje o Pravilima od profesionalnih pomoraca koji plove na velikim brodovima. Prosječan postotak točnih odgovora kod osoba koje upravljaju plovilima za razonodu iznosi približno 67%. Dakle, može se zaključiti da osobe koje upravljaju plovilima za razonodu imaju dovoljno znanje o približno 2/3 Pravila dok im je 1/3 nepoznata. Da li je navedeni postotak mali ili velik, neka svaki čitatelj zaključi sam, a pritom neka razmisli koliki je postotak potreban da se prođe test za vozački ispit za automobil. Ono što je još alarmantnije, a vidi se i na grafu koji pokazuje postotak točnih odgovora po pojedinom pravilu, je činjenica da je postotak točnih odgovora još manji od prosjeka upravo za najvažnija pravila kao što je Pravilo 13 (Protukurs), Pravilo 14 (Pretjecanje), Pravilo 18 (Međusobne obveze brodova).

Analiza rezultata dobivenih upitnikom jasno je pokazala da znanje i razumijevanje Pravila za izbjegavanje sudara na moru nije dovoljno, i da je potreban novi, inovativni način učenja Pravila.

Zbog toga je u sklopu projekta razvijen potpuno novi on-line tečaj za učenje Pravila. Da bi se objasnila Pravila pripremljena su ukupno 283 scenarija koji sadrže opis scenarija, objašnjenje koje se pravilo primjenjuje u danoj situaciji, a dodani su i komentari koji dodatno objašnjavaju način primjene pravila. Gdje god je to bilo primjereno, scenarij je dodatno pojašnjen grafičkim prikazom te videomaterijalom koji prikazuje razvoj događaja promatran sa zapovjedničkog mosta, ekrana radara, elektroničke karte (ECDIS) te prikaz scenarija iz ptičje perspektive.

U dijelu Pravila koji prikazuje navigacijska svjetla dodan je 3D prikaz navigacijskih svjetala broda, koji se može okretati i prikazati navigacijska svjetla broda koji se promatra sa svih strana. Pravila koja objašnjavaju primjenu zvučnih signala uz opis imaju i mogućnost slušanja tih signala.

Inače ovaj internetski tečaj za učenje Pravila dostupan je na hrvatskom, engleskom, slovenskom, španjolskom, turskom i bugarskom jeziku.

Tečaj je dostupan putem interneta na www.ecolregs.com. Za gledanje videa, navigacijskih svjetala i slušanje zvučnih signala potrebno se registrirati, a sama registracija je vrlo jednostavna i besplatna. Ideja partnera na projektu je da u budućnosti korištenje pripremljenog materijala za učenje Pravila bude besplatno za sve obrazovne ustanove u zemljama partnera na projektu, dok će druge obrazovne ustanove, brodarske tvrtke ili individualni korisnici moći koristiti materijal uz naplatu. Kad će se to točno dogoditi trenutno ne možemo sa sigurnošću reći, te Vas ovim putem pozivamo da posjetite spomenutu Internet stranicu i poboljšate svoje znanje i razumijevanje Pravila kako vijesti o sudarima plovila ne bi više bile udarne vijesti u medijima.

O kvaliteti razvijenog materijala za učenje Pravila govore činjenice da je jedan od najjačih pomorskih instituta u svijetu, engleski Kraljevski institut za navigaciju (Royal Institute of Navigation) na svojim odborima raspravljao o prijedlogu da oni kao institucija preporuče upravo ovaj materijal za učenje Pravila. Za materijal su izrazito zainteresirane i najjače brodarske tvrtke koje upravo na taj način žele poboljšali znanje i razumijevanje Pravila kod svojih časnika palube, a informacije o materijalu objavile su i u svojim biltenima. Veseli i podatak da će Nacionalna agencija za EU projekte koja je nadzirala provođenje projekta, ACTs projekt kandidirati kao najbolji projekt u Europskoj uniji unutar programa u kojem je prijavljen.

Članove Pomorskog fakultet u Rijeci koji su sudjelovali u ove dvije godine na projektu najviše od svega veseli činjenica da je materijal za učenje Pravila po prvi puta korišten u sklopu predavanja iz Pravila o izbjegavanju sudara na moru te da su kasnije studenti materijal koristili na internetu za pripremu ispita. Usporedbom rezultata studenata iz 2015. godine s rezultatima studenata iz 2013. i 2014. godine uviđa se da je postotak studenata koji su postigli ocjenu dobar (3) smanjen za 25 %, a da je postotak studenata koji su postigli ocjenu izvrstan (5) povećan za 23 % te da je u 2015. godini ukupno 60% studenata postiglo najveću moguću ocjenu iz ove materije. Ovakvo poboljšanje rezultata najveća je nagrada za izniman trud koje su uložili članovi Pomorskog fakulteta u Rijeci koji su sudjelovali na projektu.

...