Povijest pomorstva: Vrijeme dreadnoughta

BN 189
| 30.5.2017 | Piše:
Domagoj Kružić
| Foto:
Domagoj Kružić


Dreadnought je imao odlike koje su mu davale ogromnu prednost pred svim dotad izgrađenim bojnim brodovima. Osim moćnog naoružanja, novost je bila ugradnja parnih turbina za pogon čime se postigla brzina od 21 čvora, za gorivo je umjesto ugljena korištena nafta, a povećanjem istisnine porasla mu je i otpornost

Kad je 1906. Velika Britanija porinula svoj prvi bojni brod s topovima jedinstvenog kalibra koji je nosio ime Dreadnought postalo je očito da su svi dotad izgrađeni bojni brodovi postali zastarjeli. Početkom XX. stoljeća stara težnja Velike Britanije da ima mornaricu jaču od dvije suparničke zajedno postala je ozbiljno ugrožena pa su Britanci odlučili osuvremeniti svoju flotu i tako osigurati prevlast na moru. Stoga je nakon njegovog porinuća i stavljanja u službu britanska mornarica stekla ogromnu prednost jer je Dreadnought bio najjači i najmoderniji brod na svijetu. Sve druge mornarice koje su htjele „ostati u igri" bile su primorane pronaći način da i same izgrade sličan brod ili da ga kupe kod onih koji su ga mogli izgraditi. Utrka za mjesto vladarice mora ponovno je započela.

... (više u tiskanom i CD izdanju)